DỰ ÁN THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN
   

          Ngày 14 tháng 6 năm 2011, tại Văn phòng Công ty TNHH Một thành viên Thủy điện Trung sơn diễn ra lễ ký kết Hợp đồng  giữa Công ty TNHH Một thành viên Thủy điện Trung Sơn và Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn giám sát VNC & Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Thăng Long - Gói thầu số 05(C-RB-05) Tư vấn giám sát xây dựng hạng mục Đường thi công - Vận hành thuỷ điện Trung Sơn.

         Đây là dịch vụ Tư vấn đầu tiên Công ty tham gia dự thầu và trúng thầu, có sự góp mặt của các nhà thầu quốc tế cùng các nhà thầu trong nước có nhiều kinh nghiệm và tiềm lực.

Tổng giá trị gói thầu là: 6.916.262.100VNĐ, Giám sát thi công và quản lý Hợp đồng 02 gói thầu chính - Gói thầu W.RB.04 là gói thầu thi công Đường gồm 03 lô với tổng chiều dài hơn 20km. Gói thầu W.RB.05 là gói thầu thi công Cầu, gồm 03: Lô 1- cầu Co Lương; Lô 2- các cầu trung trên tuyến ; Lô 03 là cầu Co Me.

         Việc trúng thầu và đi đến ký kết Hợp đồng dịch vụ tư vấn lớn trong bối cảnh khó khăn hiện nay có ý nghĩa quan trọng. Nó củng cố thêm niềm tin của Cán bộ nhân viên đối với Công ty, khẳng định vị thế và thương hiệu công ty trong lĩnh vực Tư vấn Giám sát xây dựng công trình.

 

        Để hiểu rõ hơn về Gói thầu số 05(C-RB-05) Tư vấn giám sát xây dựng hạng mục Đường thi công - Vận hành thuỷ điện Trung Sơn,  mời các Kỹ sư tư vấn có liên quan tham khảo phần chi tiết " ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU - TOR" được đăng tải tại phần"Tin tức''của trang Web này.

Last update : 22/12/2014
 
 
Trang: 1 - Trang sau